Jak liczymy Rankingi?

Rankingi obliczamy i prezentujemy w 3 opcjach:

 

1. UDZIAŁ PROCENTOWY ODSŁON

Rankingi bazujące na udziałach procentowych odsłon (dokonanych z terytorium badanego kraju):

 • PRZEGLĄDARKI
 • PRZEGLĄDARKI – GRUPY
 • GRUPY PRZEGLĄDAREK – SZCZEGÓŁY
 • PRZEGLĄDARKI – SILNIKI
 • SYSTEMY OPERACYJNE
 • SYSTEMY OPERACYJNE - RODZINY
 • FLASH PLAYER
 • ROZDZIELCZOŚCI
 • GŁĘBIA KOLORÓW
 • WOJEWÓDZTWA
 • POZIOM AKCEPTACJI COOKIES


Algorytm (na przykładzie rankingu przeglądarek):
Podstawą do obliczenia pozycji w rankingu jest liczba odsłon stron polskich witryn uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic. Dla każdej przeglądarki liczona jest łączna liczba odsłon zanotowana na wszystkich serwisach, która pozwala uzyskać udział procentowy odsłon z tej przeglądarki względem wszystkich odsłon z rozpoznaną przeglądarką. Wynik stanowi o pozycji w rankingu.

Przykład liczenia
  przeglądarka X przeglądarka Y
przeglądarka Z
liczba odsłon
na witrynie
witryna 1 32 000 58 500 78 200 168 700
witryna 2
108 000 123 100 131 700 362 800
witryna 3
5 200 7 000 8 100 20 300
witryna 4
701 000 873 000 970 500 2 554 500
witryna 5
254 000 320 000 423 000 997 000
suma odsłon
z przeglądarki
1 100 200 1 381 600 1 611 500 4 093 300
udział odsłon
26.88% 33.75% 39.37% 100.00%

Ranking stworzony na podstawie powyższych wyników wygląda następująco:

Przykład prezentowania wyników
1. PRZEGLĄDARKA Z
39.37%
2. PRZEGLĄDARKA Y
33.75%
3. PRZEGLĄDARKA X
26.88%

Analogicznie liczone są wszystkie ww. zestawienia rankingowe.


Uzasadnienie i interpretacja:
Badane cechy charakteryzuje liczna próba oraz – dzięki słabej zależności wyników od charakteru badanych witryn – mało obserwacji odstających i stosunkowo niewielki rozrzut danych. Te informacje pozwalają na traktowanie witryn zbiorowo i prezentację ww. zestawień rankingowych w oparciu o ogólny udział procentowy odsłon.


2. UŚREDNIONY UDZIAŁ PROCENTOWY ODSŁON NA WITRYNIE

2A. Dla odsłon dokonanych z terytorium badanego kraju

Rankingi bazujące na uśrednionych udziałach procentowych odsłon:

 • URZĄDZENIA MOBILNE – MODELE
 • URZĄDZENIA MOBILNE – PRODUCENCI


Algorytm (na przykładzie rankingu modeli urządzeń mobilnych):

Przykład liczenia
  model X model Y
model Z
witryna 1
42% 20%
38%
witryna 2
75% 15% 10%
witryna 3
39%
24%
37%
witryna 4
40%
21%
39%
witryna 5
44%
26%
30%
średni
udział odsłon
48.00%
21.20%
30.80%

Ranking stworzony na podstawie powyższych wyników wygląda następująco:

Przykład prezentowania wyników
1. MODEL X
48.00%
2. MODEL Z
30.80%
3. MODEL Y
21.20%

Analogiczne obliczenia mają miejsce podczas sporządzania rankingu producentów urządzeń mobilnych.


Uzasadnienie i interpretacja
:
Ze względu na stosunkowo niską próbę oraz podatność wyników na wahnięcia uwarunkowane zmianami na dużych serwisach uwzględnionych w badaniu czy pojawianie się nowych serwisów targetowanych do użytkowników konkretnych urządzeń mobilnych, prezentowane są dane uśrednione względem witryn.
Wyniki należy interpretować, jako udział procentowy odsłon dokonanych za pośrednictwem danego urządzenia mobilnego na przeciętnym serwisie, nie zaś jako końcowy udział odsłon z tego urządzenia na wszystkich serwisach łącznie.

 

 

2B. Dla odsłon dokonanych spoza terytorium badanego kraju

 • KRAJE


Algorytm:
Podstawą do obliczenia pozycji w rankingu jest liczba odsłon stron polskich witryn uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic. Dla każdej witryny sporządzany jest rozkład procentowy odsłon dokonanych przez użytkowników łączących się z zagranicy, a następnie dla każdego kraju liczona jest średnia arytmetyczna z obliczonych wcześniej udziałów procentowych. Wynik końcowy stanowi o pozycji w rankingu.

Przykład liczenia
  kraj X kraj Y
kraj Z
witryna 1
41%
11% 48%
witryna 2
56% 17% 27%
witryna 3
35% 12% 42%
witryna 4
43% 19% 38%
witryna 5
47% 22% 31%
średni
udział odsłon
44.40%
18.40% 37.20%

Ranking stworzony na podstawie takich wyników wygląda następująco:

Przykład prezentowania wyników
1. KRAJ X
44.40%
2. KRAJ Z
37.20%
3. KRAJ Y
18.40%


Uzasadnienie i interpretacja:

Ze względu na stosunkowo niską liczbę odsłon z zagranicy oraz podatność wyników na wahnięcia uwarunkowane zmianami na dużych serwisach uwzględnionych w badaniu, prezentowane są dane uśrednione względem serwisów.
Wyniki należy interpretować, jako udział procentowy odsłon dokonanych z terytorium danego kraju na przeciętnym serwisie, nie zaś jako końcowy udział odsłon na wszystkich serwisach łącznie.


3. UŚREDNIONY UDZIAŁ PROCENTOWY WIZYT NA WITRYNIE

Rankingi bazujące na uśrednionych udziałach procentowych wizyt (dokonanych z terytorium badanego kraju):

 • KATALOGI
 • WYSZUKIWARKI – DOMENY
 • WYSZUKIWARKI – SILNIKI


Algorytm (na przykładzie rankingu katalogów)
:
Podstawą do obliczenia pozycji w rankingu jest liczba wizyt rozpoczętych wejściem na uwzględnione w badaniu polskie witryny poprzez odsyłacze zamieszczone w katalogach. Dla każdej witryny sporządzany jest rozkład procentowy wizyt z katalogów, a następnie dla każdego katalogu liczona jest średnia arytmetyczna z obliczonych wcześniej udziałów procentowych. Wynik końcowy stanowi o pozycji w rankingu.

Przykład liczenia
  katalog X katalog Y
katalog Z
witryna 1
32% 20% 48%
witryna 2
27%
18% 55%
witryna 3
43%
1% 56%
witryna 4
39%
17% 44%
witryna 5
38% 19% 43%
średni
udział wizyt
35.80%
15.00% 49.20%

Ranking stworzony na podstawie takich wyników wygląda następująco:

Przykład prezentowania wyników
1. KATALOG Z
49.30%
2. KATALOG X
35.80%
3. KATALOG Y
15.00%

Analogiczne obliczenia mają miejsce podczas sporządzania rankingów domen i silników wyszukiwarek.


Uzasadnienie i interpretacja
:
Przyjęta przez nas metodologia zabezpiecza ranking przed możliwościami zaburzenia go poprzez witryny o dużym ruchu. W przypadku rankingu opartego na bezwzględnej liczbie wizyt z wyszukiwarek, zamieszczenie witryny o dużym ruchu na początku listy trafień danej wyszukiwarki (np. jako link sponsorowany) podnosi pozycję tej wyszukiwarki w rankingu. W obecnym rankingu ta możliwość została wyeliminowana, ponieważ witryny o dużym natężeniu ruchu mają taki sam wpływ na ostateczny wynik, co witryny o ruchu niewielkim. Podobna sytuacja ma miejsce w rankingu katalogów.
Wyniki należy interpretować, jako udział procentowy wizyt rozpoczętych wejściem z danego katalogu, domeny wyszukiwarki bądź jej silnika na przeciętny serwis, nie zaś jako udział takich wizyt dla całej grupy badanych w danym kraju serwisów.

Powrót na górę strony

Web Statistics